Компанията към момента обработва над 50 000 дка земеделски земи в землища на общините Нови пазар, Никола Козлево, Каспичан, Каолиново и Върбица. Основните бази са в селата Стоян Михайловски, Хърсово и Нова бяла река, област Шумен.

     С добре организираната структура на работа, дружеството прилага високоефективно и интензивно растениевъдство с основни култури пшеница, слънчоглед, царевица.

     Компанията се довери и използва модерна селскостопанска техника на водещи световни производители като John Deere, Horsch.

     Производството на хляб винаги е било и ще бъде част от бита на хората.

      Дружеството разполага с две фурни в селата Стоян Михайловски и Хърсово, област Шумен.

     Животновъдството е най-древният занаят на човечеството след лова и риболова, усвоен наред със земеделието.

     До скоро, високо в планината се отглеждаха до 1300 елитни животни   ( овце и кози ), а именно Медночервена шуменска овца, Синтетична популация българска млечна овца, Тогенбургска коза и Българска бяла млечна коза.

     Компанията притежава два животновъдни комплекса в с. Стоян Михайловски общ. Нови пазар и в с. Нова Бяла река, общ. Върбица.

Бази на Хикс Агро Груп

Стоян Михайловски / Нови пазар

Хърсово / Никола Козлево

Нова бяла река / Върбица

Техника Хикс Агро Груп

За подготовка на полетата

За прецизни обработки

За прибиране на продукция

Юлия Иванова
 

Управител ЗЕМЕДЕЛИЕ
мобилен телефон: 0889007752
e-mail: j.ivanova@xiks.bg

Антон Христов
 

Селскостопански машини
мобилен телефон: 0888135925

Стоян Пенков
 

Транспорт и логистика
мобилен телефон: 0885577755

Митко Пенев
 

Агро-технически мероприятия
мобилен телефон: 0888214808