гр.Шумен ул. Цар Освободител № 49

 
телефон: 0886789002
e-mail: info@xiks.bg

Юлия Иванова
 

Управител ЗЕМЕДЕЛИЕ
мобилен телефон: 0889007752
e-mail: j.ivanova@xiks.bg

Антон Христов
 

Селскостопански машини
мобилен телефон: 0888135925

Стоян Пенков
 

Транспорт и логистика
мобилен телефон: 0885577755

Митко Пенев
 

Агро-технически мероприятия
мобилен телефон: 0888214808

Христина Христова

Управител ТЪРГОВИЯ
мобилен телефон: 0886007557
e-mail: h.hristovа@xiks.bg

Симеон Илиев

Зам. Управител, Корпоративни клиенти
мобилен телефон: 0882344120
e-mail: s.iliev@xiks.bg

Мария Кръстева

Главен счетоводител
мобилен телефон: 0882344113
e-mail: sales@xiks.bg

Месут Кадир

Търговски представител обл. Русе, Разград и Търговище
мобилен телефон: 0882344114

Павлина Петрова

Търговски представител обл. Варна и Шумен
мобилен телефон: 0882344115

Михаел Чапликов

Търговски представител обл. Добрич и Силистра
мобилен телефон: 0882344116

Димитър Димитров

Земеделски земи
мобилен телефон: 0889007742