Индивидуален подход и комплексно обслужване, дължащи се на партньорско сътрудничество.

ТЪРГОВСКА СТРУКТУРА

Дружеството е съставено от иновативни млади хора, силно мотивирани и работещи за успеха на нашите клиенти. 

Централният ни офис се намира в гр. Шумен. Оперираме в североизточна България в райони Област Шумен, Варна, Добрич, Разград, Търговище, Силистра и Русе.

Нашата дейност е организирана в две направления:

Дружеството си партнира с български и международни компании, като доказва всекидневно коректност и сигурност, даващо спокойствие и увереност в бизнеса.

Христина Христова

Управител
мобилен телефон: 0886007557
e-mail: h.hristovа@xiks.bg

Симеон Илиев

Зам. Управител, Корпоративни клиенти
мобилен телефон: 0882344120
e-mail: s.iliev@xiks.bg

Мария Кръстева

Главен счетоводител
мобилен телефон: 0882344113
e-mail: sales@xiks.bg

Месут Кадир

Търговски представител обл. Русе, Разград и Търговище
мобилен телефон: 0882344114

Павлина Петрова

Търговски представител обл. Варна и Шумен
мобилен телефон: 0882344115

Михаел Чапликов

Търговски представител обл. Добрич и Силистра
мобилен телефон: 0882344116