Кариери

Мениджър човешки ресурси

Основни задължения и отговорности:

 • Ръководи HR функциите в Хикс Агро Груп;
 • Търси, подбира и съдейства за целия процес по набиране на персонал;
 • Управлява изпълнението и анализ на човешките ресурси;
 • Осигурява спазване на трудовите практики, компенсациите, обезщетенията, застраховките, безопасността, приложимите закони и разпоредби;
 • Стимулира подобряването на ангажираността на служителите;
 • Съдейства при разрешаване на всякакви проблеми, свързани с човешките ресурси;
 • Разработва процеси за корпоративна култура, базирани на основни ценности;

 

Изисквания за кандидатстване:

 • Бакалавър или Магистър с бизнес администрация, човешки ресурси или в подобна сфера;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Добро разбиране на целия процес за подбор на персонал и познаване на принципите за набиране на персонал, обучение, възнаграждения и обезщетения по трудови отношения;
 • Аналитично и креативно мислене;
 • Активност за работа и стремеж към повишаване на компетенциите;

Ние Ви предлагаме:

 • Отлични условия на труд и амбициозен екип;
 • Възможност за работа в компания със стабилни финансови позиции и коректно отношение към служителите си;
 • Работа в бързо развиваща се компания;

 

Данните на кандидатите са лични и ще бъдат защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.